Velkommen til 8 til 4

Updated: Mar 2, 2021Vi er fire jenter under 30 år som vil ha en plattform der vi kan dele våre erfaringer gjennom å belyse forskjellige temaer som kan oppstå i forhold til jobb. Vi kommer til å dele ulike syn vi har på for eksempel arbeidsintervjuer, søknadsprosesser som CV, kjønnsfordelinger og mental helse innenfor jobb.


Vi ønsker å snakke om temaer som kanskje er vanskelig eller tabubelagt i dagens samfunn. Vi fire har alle forskjellige bakgrunner, både med tanke på det personlige, men også i forhold til jobben, jobberfaring og utdanning. Vi vil dele forskjellige erfaringer, store og små og faglig informasjon.


Vi håper at dette er noe som du også kan relatere til og at dette kan være en ressurs for deg. Vi gleder oss masse til mange gode samtaler og vil gjerne vite hva du ønsker at vi skal skrive om. I skrivende stund har vi mange gode ideer og saker vi ønsker å snakke om. Ting vi kanskje skulle ønske vi viste tidligere og erfaringen vi kan dele videre med dere.


58 views0 comments

Recent Posts

See All