top of page

Slik mestrer du - den ubehagelige og vanskelige samtalen på jobb


Å ha vanskelige samtaler med kollegaer er en uunngåelig - ofte ubehagelig - del av arbeidslivet. Enten det handler om personlig ytelse, arbeidsplass konflikt, gi negative tilbakemeldinger eller diskusjon av personlige problemer. Vanskelige samtaler kan bli vanskeligere jo lenger du venter. Du kan også bygge opp angst som vil gjøre situasjonen større i tankene dine enn den egentlig er. Det å være i stand til å ta opp sensitive emner en viktig del av arbeidslivet.


Samtaler på tomansshånd er en fin mulighet for å gjennomføre vanskelige samtaler. Det er viktig å forberede seg til den vanskelige samtalen, men husk at kommunikasjon går to retninger. Ved å gi den andre personen beskjed om hva du vil diskutere, kan de også forberede seg og skaper klare forventninger til begge. Send kollegaen din en rask melding for å gi dem et forsprang på en måte som er både klar og nøytral i tonen.


Tilbakemelding skal ikke være en monolog. Det bør være en diskusjon, og det er viktig å lytte til den andres perspektiv. De kan fortelle deg noe som gjør at du ombestemmer deg, og du vil ikke være så bestemt i din første vurdering at du ikke hører fra deres side. Å lytte til deres perspektiv lar den andre personen vite at du anerkjenner følelsene deres. Å kunne lytte og kommunisere effektivt vil ikke bare hjelpe deg med å løse det nåværende problemet sammen, men vil hjelpe forholdet deres på lang sikt.


Å starte setningen din med "jeg" i stedet for “du" unngår anklagelser, fremmer positiv kommunikasjon og entusiasme for å finne en løsning. Det er en stor del av det som skiller konstruktiv og kritisk tilbakemelding.


Det er viktig å fokusere på fakta, ikke følelser. For å forberede deg på et tøft tomannshånd- eller medarbeider-samtale, kan du grave litt i det du føler, slik at du kan forstå og dele tankene dine tydelig. Prøv å skille det du vet, fra det du tenker eller føler. Du kan gjøre en objektivitet øvelse for å eliminere det som kan være en anklagelse eller projeksjon. En slik øvelse er å vurdere hvilket råd du vil gi en venn i din stilling, eller til og med i den andre ansattes stilling.


Det beste er å kunne jobbe i et miljø som fremmer ærlighet. Det er viktig å fremme en følelse av tillit og gjensidig respekt med kollegaer, for å oppmuntre dem til å komme til deg med tøffere emner. Å ha regelmessig utveksling av tilbakemeldinger hjelper folk til å føle seg komfortable med å være ærlige med deg. Når du møter en tøff samtale, still spørsmål for å åpne samtalen og vis at du vil høre hva den andre personen har å si. En måte å bryte isen på for å få vanskeligere samtaler, er å si direkte at du er åpen for dem til kollegaene dine.


Jeg synes det er viktig å sikte på forståelse over konsensus. Det endelige målet når du adresserer en vanskelig situasjon, er ikke nødvendigvis å se øye til øye, men snarere å finne en følelse av forståelse mellom to personer. Noen ganger er konflikt fostret fra en misforståelse, og du vil være sikker på at du ikke går glipp av viktig informasjon. Vær empatisk og gi kollegaer din plass til å dele perspektivet før du tilbyr ditt eget.


Finn en løsning sammen. Hvert møte bør avsluttes ved å sette klare handlingspunkter, og dette er spesielt viktig når du diskuterer noe som en uenighet mellom kolleger, uoppfylte forventninger eller andres feil. En eller begge av dere kan komme til møtet med tanke på handlingselementer, men ta seg tid til å diskutere dem, bygge videre på dem og bestemme en vei fremover sammen. En vellykket samtale betyr å finne den mest produktive løsningen, ikke være riktig eller bevise et poeng.


I en perfekt verden ville alle samtalene vi har avsluttet slik vi vil ha dem. Det er imidlertid ikke tilfelle. Noen mennesker får forsinkede reaksjoner på dårlige nyheter og kan oppleve følelser av frustrasjon eller ignorert etter å ha forlatt samtalen. Vær oppmerksom på dette og sjekk med den andre personen med jevne mellomrom for å sikre at de har det bra. Hvis det ser ut til å være anspenning, kan du planlegge tid for et møte utenfor kontoret som ikke dreier seg om arbeidssnakk - som å ta en kopp kaffe - hvor du møtes som enkeltpersoner og ikke som kolleger.111 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page