Mitt minoritets privilegium


I dag vil jeg snakket om et tema som har blitt en veldig stor del av arbeidshverdagen min de siste årene, Tokenisme. Tokenisme er praksisen med å bare gjøre en frivillig eller symbolsk innsats for å være inkluderende for medlemmer av minoritetsgrupper, spesielt ved å rekruttere folk fra underrepresenterte grupper for å gi uttrykk for rase- eller kjønnslikhet på en arbeidsplass eller utdanning. I 8 til 4, er vi fire jenter og to av oss har minoritetsbakgrunn. Vi føler dette gir oss et bredere perspektiv enn hva fire etnisk norske jenter kunne skrive om når det gjelder temaer som mangfold og inkludering. På bloggen ønsker vi å ha representasjon fra ulike bakgrunner både profesjonelt og delvis kulturelt, ettersom vi er alle norske. Jeg, Rebecca, er ikke en del 8 til 4 for å være stemmen for minoriteter, men den delen av meg var en faktor til hvorfor jeg passer bra i firkløveren vår. Bedrifter, spesielt i USA, har en minimums kvote av mangfold de ansetter for å kunne reklamere at de har en mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke. Dette gjør at kompleksiteten i spørsmålet "Hva er tokenisme og hva er representasjon", bør være i fokus.


Økt global støtte for Black Lives Matter-bevegelsen, har gjort at mange organisasjoner føler seg tvunget til å ansette mangfold, selv om bare av symbolske grunner. Denne praksisen er en form for tokenisme. De som er ansatt av rent symbolske grunner er kjent som tokens. Det er viktig å merke seg at det å være den "eneste" eller en av få, ikke i seg selv utgjør tokenisme. Ofte blir antagelsen gjort av publikum, og det er urettferdig, reduktivt og sårende for de som holder disse plassene. Hva som utgjør tokenisme, avhenger mer av hvorfor og hvordan noen opptar rommet.


Black Lives Matter har ført til et fokus på "diversity and inclusion" som betyr mangfold og inkludering. I fjor var jeg i et møte med 23 personer, bare 2 med afro amerikansk eller afrikansk opprinnelse. Et spørsmål som ble rettet mot meg og den andre mørkhudet i møte var “hvordan kan vi tiltrekke flere mørke ansatte og hva er de personlige utfordringer dere har, som vi som en bedrift bør tenkte på?”. Jeg antar dette spørsmålet ble stilt med gode intensjoner og oppfordrer arbeidsgivere til å be om tilbakemeldinger. Men, det er veldig viktig å skape et trygt miljø og be om samtykke før slike personlige spørsmål blir stilt. Hudfarge betyr ikke at svarte mennesker automatisk er eksperter på mangfold og inkludering (D&I) eller antirasisme. Husk at rasisme er en form for traume. Traumer kan oppleves og bearbeides på forskjellige måter fra person til person, og å ha gjennomgått et traume betyr ikke at du har ferdighetene som trengs for å forstå organisasjonspsykologi.


For organisasjoner er det viktig å gjenkjenne forskjellen mellom ekte mangfold og tokenisme. Organisasjoner som uttrykker solidaritet med bevegelser som Black Lives Matter må gjennomføre ekte tiltak for å oppnå rasemessig rettferdighet. Bedrifter som blir avslørt for å bedrive tokenisme risikerer å skade omdømmet sitt. Videre produserer homogene grupper homogene løsninger og ideer. Ideer som kommer fra mennesker med forskjellige bakgrunner, kulturer og livserfaringer, samt forskjellige sosiale og rasemessige grupper skaper innovasjon, unike perspektiver og ny informasjon. I tillegg fører en mangfoldig arbeidsplass til økt kreativitet, produktivitet og en løsningsorientert tilnærming.


Når de lager rekrutteringsstrategier, bør organisasjoner sørge for at strategiene er sentrert rundt omfattende og langsiktige mangfolds mål. Mangfold og inkluderings planer bør ikke baserer på subjektivitet eller personlige opplevelser, men drives av kunnskap og erfaring med ansettelse og organisasjonspsykologi. Alle har ubevisste fordommer og uten en strategisk plan på plass kan disse skjevhetene påvirke ansettelses mål, og tilsvarende mål for mangfold av mangfold. Hvis du virkelig ønsker å oppleve fordelene av en mangfoldig organisasjon, ikke belast ansatte fra minoritetsbakgrunn byrden av å snakke for alle minoriteter eller forstå organisasjonspolitikk. Ta oppgaven seriøst og delegere denne utfordringen til de med relevant kompetanse opplæring.

77 views0 comments

Recent Posts

See All