Mentorship og kompetanseutvikling

Updated: Nov 13, 2021


Å starte en helt ny jobb krever vanligvis at du lærer av mer erfarne kolleger. Selv om du har hatt opplæring på forhånd, er det ofte en stor av forskjell mellom å forberede deg på å gjøre en jobb i teorien, og å faktisk utføre den i praksis. Mentorer og mentorprogrammer skal hjelpe mentees med en mer helhetlig tilnærming til karrieren sin, og fokusere på motivasjon, opplæring og utvikling. Mentorskap kan hjelpe deg å finne veien, engasjere deg i rollene dine og fremme karrieren. Mentorskap kan gi deg et veikart for karrieren som kan ta noe av gjettingen ut av å valg for fremtiden.


I følge Millennial Survey by Deloitte vil 71% av millennials forlate en stilling innen to år hvis de føler at deres ferdigheter ikke blir utviklet. Bedrifter må begynne å investere i ansattes vekst og personlige utvikling, hvis de ønsker å beholde dem.


Arbeidsgivere kan tiltrekke topptalenter hvis de gjør en innsats for å møte behovene til unge profesjonelle. For å tiltrekke seg unge ansatte, må et selskap tilby dem et inkluderende, samarbeidende arbeidsmiljø der de har plass til å vokse og utvikle seg, spesielt etter covid. Hos oss på 8til4 har forventinger og behov har endret seg veldig under en kort periode. Aurora ønsket å muligheten å jobbe hjemmefra i ubestemt tid og Rebecca liker fleksibilitet med mulighet for fjernarbeid. Blant oss i 8til4 har 3 av 4 byttet jobb eller stilling det siste året fordi selskapene vi jobbet for ikke forandret seg i takt som behovene våre endret seg.


Jeg tror millennials vil ha ledere som inspirerer, utfordrer og verdsetter oss. Den nye trenden i ledelse er en leder som veileder, ikke kommanderer. Vi bør alle bidra og lage et støttende arbeidsmiljø der vi og kollegaer kan ha direkte tilknytning til ledelsen, uavhengig av tittel eller ansiennitet - dette går langt vei med å bygge tillit og forståelse. Mentorer er der for å veilede, ikke bare fra et praktisk synspunkt, men også en teoretisk / emosjonelt. Mentorskap gir deg fordelene med mentorens visdom. Ikke bare de tingene de gjorde riktig som fikk dem dit de er i dag, men hva de skulle ønske de hadde gjort annerledes. Veiledning på arbeidsplassen kan være en verdifull kilde til tilbakemelding, samt være en støtte for ansattes velvære


Jeg undersøker alltid hvis en bedrift jeg ønsker å jobbe i har et mentorprogram. Mentorprogrammer viser også at selskaper er forpliktet til å hjelpe yngre ansatte å vokse og trives. Handlinger snakker høyere enn ord, og denne typen program er meningsfylt for deltakerne på alle nivåer og i hver generasjon. Jeg vet at det å ha en mentor kan gi meg et forsprang i karrieren, og forskningen støtter dette - ifølge en Gartner-studie er det fem ganger større sannsynlighet for at ansatte med mentorer får promotering eller lønnsøkning.


Et mentorprogram lar yngre ansatte bygge tillitsbaserte relasjoner med ledere som deler sin kunnskap og er tilgjengelige når utfordringer oppstår. Å ha en tydelig kommunikasjonskanal og være en ressurs de kan benytte seg av når de har spørsmål, letter også ansattes frykt, spesielt for nyansatte. Å dyrke et gjensidig forhold i stedet for et hierarkisk forhold fører til selvtillit ansvarsfølelse, lojalitet og tillit hos nyansatte.


Millenials er ofte betinget til å forvente tilbakemelding - vi ble oppdratt for å lykkes, for å skille seg ut, for å overgå forventninger. Helt fra vi kunne snakke, ble vi oppdratt med struktur- og målesystemer, uopphørlig coaching og systematisk tilbakemelding. Det er helt naturlig at vi forventer at dette fortsetter på arbeidsplassen.


En god mentor bør være noen som forstår erfaringene mentee vil møte, og det er derfor det ikke bare er viktig å sørge for at medlemmer av marginaliserte grupper får tilgang til mentorer, men også for å sikre at disse menneskene kan bli mentorer selv. Millennials vil ha ansvar - de vil ha sjansen til å lede, å føle seg verdsatt, å vite at de ikke bare en ansatt eller nummer i et bedrift. Så gi oss plass ved bordet.


31 views0 comments

Recent Posts

See All