top of page

La oss snakke om noe ubehagelig...


Det er lite som skaper mer tankekvern og svettehåndflater enn det å prate om lønn, forhandle om lønn og bli enige om lønn. Dette er en generell observasjon, men som kvinne finner jeg det enda mer prekært å prate om. Lik lønn har ikke kommet like langt som likestillingen. Det er noe som er fundamentalt feil. Hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre for å bekjempe dette? Vi i 8 til 4 kommer til å skrive om lønn de fire neste tirsdagene og jeg starter med et innlegg om hvorfor det er viktig med åpenhet om lønn og at dette starter med at du og jeg prater høyt om lønna vår.


Jeg tjener 590.000,- i grunnlønn før skatt årlig samt at jeg får overtidsbetalt. Som dere kanskje husker så jobber jeg som konsulent og overtidsbetaling utgjør en betydelig del av lønnen min fordelt utover året. Dette tror jeg er ca midt på treet for min erfaring og yrke. Denne antagelsen baserer jeg på fagforeningen Tekna sin lønnsstatistikk for IT konsulenter og åpne samtaler om lønn med tidligere og nåværende kollegaer som har relativ lik bakgrunn og som jobber i samme type industri. Det som er problematisk med dette utsagnet er ikke at jeg har utlevert informasjon om lønnen min. Det som er problematisk er at vi ikke tør å si hva lønnen vår er og at jeg ikke vet, men må tro noe om min egen lønn. Det er en kjensgjerning at de eneste som gagner på at det ikke blir snakket om lønn er arbeidsgiver. Det er dette som må problematiseres. Det at det ikke finnes rom, medium eller støtte til å kunne snakke åpent og fritt om lønn.


Jeg mener ikke at alle bør tjene likt, enkelte bidrar rett og slett mer eller mindre, har mer eller mindre ansvar og alt dette skal selvfølgelig reflekteres i en rettferdig lønn. Videre er det essensielt at vi som samfunn slutter å la ting som kjønn, hudfarge og bakgrunn spille inn på lønn. Dette elementet kommer ikke til å endre seg med mindre det blir blant annet snakket mer åpent om lønn.


Jeg snakker åpent om lønn til tross for at jeg synes det er utrolig ubehagelig. Jeg vet det finnes folk som synes det er dårlig stil, at det kan oppleves som skrytete om en tjener mye, eller kan få folk til å føle seg utilpass om en tjener mindre. Det er viktig å presisere og tydeliggjøre at det å snakke åpent om lønn gagner både kollegaen din og deg selv. Du og dine er de som vinner på at du tåler å ha “ubehagelige” samtaler med venner, kollegaer og arbeidsgiveren din. Uten disse samtalene får du ikke nødvendigvis vite om du for eksempel blir utnyttet eller diskriminert.


Lønnen din er et tall som ikke skal eller bør definere hvem du er, men heller arbeidet ditt og innsatsen du har lagt ned. Det finnes sikkert mange som lar seg definere av pengene de tjener, men til syvende og sist er det viktigste at du har det bra, at du trives med det du gjør, og er mer eller mindre fornøyd med det livet du har skapt deg.


Min oppfordring til dere er å snakke åpent om lønn, både når det er lønnsoppgjør, når skattemeldingen dukker opp, og når det er tilbakemeldingsrunder på jobb. Snakk med kollegaene, vennene og familien din og bli med på å normalisere at lønn er lønn, slik at du og jeg og alle andre kan ha meningsfylte samtaler om lønn, innsats, motivasjon, og karriere. Det er bare slik vi kan lære og forstå hva det er vi har krav på, hva vi er “verdt”, og hvordan vi kan utvikle oss i den retningen vi ønsker for oss selv.


164 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page