Intervjutips: Rammeverk for å lykkes med atferdsmessige intervjuspørsmålDedikasjon: dette innlegget er dedikert til lillesøsteren min Thandeka, som snart skal uteksamineres fra UC Berkeley. Hun har jobbet masse med å forbedre intervjuferdighetene sine og nå har hun fått seg praktikant stilling hos New Zealand Permanent Mission to the UN, i New York.


Jobbintervju kan være både spennende og skummelt. Ofte blir man preget av stress og man setter press på seg selv for å prestere, spesielt når man virkelig vil ha jobben. Før et intervju får man alt fra sommerfugler i magen til prestasjonsangst og mange blir lammet av nervøsitet. Etter intervjuet kan man sitte igjen med en skuffet følelse om at man ikke fikk vist frem sin beste side eller ikke svarte godt på spørsmål som ble stilt. I dette innlegget vil jeg gi noen praktiske tips for å formidle din erfaring som kan brukes til å svare på et flertall atferdsmessige intervjuspørsmål.

Mye av nervene kommer av at man er i en situasjon hvor man ikke har kontroll. Som regel kjenner man ikke de man snakker med, bedriftskulturen og hvilket spørsmål man kommer til å stilt. I slike situasjoner råder jeg deg til å fokusere på ting du kan kontrollere, spesielt intervjuforberedelser. Det viktigste man kan gjøre er å forberede deg til å vise deg fra din beste side, og øve på å fortelle historier om deg selv.

Jeg har vært på begge sider av et intervju, både som kandidat og arbeidsgiver. Når jeg intervjuer kandidater er jeg klar over at personen jeg snakker med er nervøs og utenfor sin komfortsone og prøver så godt jeg kan å tilrettelegge for at de skal få en sjanse til å vise seg fra sin beste side. Det verste som kan skje for kandidaten er at arbeidsgiveren sitter igjen uten noen sterke inntrykk av kandidatens ferdigheter noe som ofte kan skje. Dette er som regel siden kandidaten ikke klarer å komme til poenget i historiene sine, vise relevante og overførbare ferdigheter eller ikke svarer på spørsmålene som ble stilt.

Atferdsmessige intervjuspørsmål

Denne typen intervjuspørsmål har som mål å forstå hvordan du opptrer i ulike jobbsituasjoner. Arbeidsgiveren ønsker å lære om ferdigheter som kan overføres til jobben basert på hvordan du har håndtert sammenlignbare situasjoner i andre jobber.

Eksempler på atferdsmessige spørsmål

 • Beskriv en situasjon hvor du viste initiativ

 • Beskriv en situasjon hvor du måtte løse et vanskelig problem

 • Beskriv en situasjon hvor du jobbet under press og hvordan du håndterte det

 • Beskriv en situasjon hvor du håndterte konflikt

 • Beskriv et prosjekt du er stolt over

Arbeidsgiveren ønsker ikke å høre at du har håndtert konflikt før, eller at du har jobbet på et kult prosjekt, de ønsker å vite hvordan du reagerer i ulike situasjoner og hvordan du produserer resultater.

STAR-metoden

Å formidle seg gjennom å fortelle historier i et intervju er en ferdighet som man kan lære og øve på. STAR metoden er et rammeverk for å bygge opp en historie så den gir mening og viser en helhet som en arbeidsgiver trenger for å evaluere deg som kandidat.

STAR er et engelsk akronymsom står for:

 • Situation (situasjon)

 • Task (oppgave)

 • Action (tiltak)

 • Result (resultat)

Denne oppbygningen kan brukes til å svare på de fleste atferdsmessige intervjuspørsmål.

Hvordan kan du benytte deg av STAR metoden? Tenk på arbeidserfaringen din. Hvis du ikke har arbeidserfaring eller du ikke syns din erfaring virker relevant, tenk på skoleprosjekt eller andre ting hvor du har brukt ferdigheter som kan overføres. Overførbare ferdigheter er ting som å viser initiativ, problemløsning, kommunikasjon, fleksibilitet, å håndtere stress eller åpne problemstillinger. Jeg anbefaler å starte med 3-5 jobber, oppgaver eller prosjekter du er stolt av og vil fremheve i et intervju. Når du har valgt de, kan du tenke på hvilke ferdigheter de best kan knyttes til og fokuser på at det kommer fram. Med tre varierte historier skal du kunne svare på en rekke spørsmål på en gjennomtenkt og grundig måte.

Det neste du gjør er å skrive en STAR for hver historie ved å definere situasjonen du var i, oppgaven du hadde, tiltakene du tok, og resultatene som kom av tiltakene du tok. Det er flere måter å skrive det ned på. Jeg liker å bruke et Excel-ark. Bildet under viser et eksempel fra når jeg forberedte meg på intervjuet til min nye jobb i Zoom.


Dette er informasjonen jeg fokuserer på under hvert punkt:


Situation (situasjon)

 • Hvilken bedrift/organisasjon var dette?

 • Hvilke problemer sto bedriften ovenfor (som er relevant til historien)?

 • Hva var stillingen din?

 • Når var dette?


Task (oppgave)

 • Hva var din arbeidsoppgave som denne historien omhandler?

 • Hvilke mål prøvde du å oppnå?


Action (tiltak)

Du vil bruke mest tid på å snakke om tiltakene du tok. Hvordan løste du problemet du sto ovenfor Hvordan viste du initiativ. Hvordan jobbet du med andre. Gi konkrete eksempel som understreker de overførbare ferdighetene som historien viser.


Result (resultat)

 • Til slutt vil du snakke om hvilke resultat dine handlinger resulterte i.

 • Nådde du målene som bedriften satte?

 • Hvordan påvirket du andre rundt deg?

 • Hva lærte du av dette?

 • Hva ville du gjort annerledes?

 • Hvordan påvirket situasjonen den du er i dag?

Jeg anbefaler å avslutte hver historie med å oppsummere de relevante ferdighetene du ble spurt om, og hvordan de kan overføres til jobben.

For meg har STAR vært en veldig nyttig måte å forberede seg til et intervju. Det har gitt meg veldig gode resultater i min karriere og håper det å dele denne med dere kan den hjelpe andre å mestre intervjuer i framtiden.


105 views1 comment

Recent Posts

See All