• Mari

Hjelp - jeg skal forhandle om lønn


Har du en jobb der du har mulighet til å lønnsforhandle kan det være nyttig å vite hvordan du skal kunne løse oppgaven på best mulig måte. Her er det mange forskjellige måter å gå frem på, men min erfaring er at du må spille på det du er god på. Du må selv rettferdiggjøre at du fortjener å få mer lønn. En lønnssamtale bør være en separat samtale, og ikke et tema som blir tatt opp ved en medarbeidersamtale, slik at du er så forberedt som mulig. Det kan være lurt å ha i bakhodet at en lønnssamtale er en samtale som i utgangspunktet foregår hele året. Tilbakemeldinger du får av din leder er viktig å ta vare på da du kan ta dette med deg inn i lønnssamtalen den dagen den kommer.


Jeg mener det er viktig å ha en klar liste med arbeidsoppgaver som du har, eller eventuelt andre kollegaer som har samme stilling/arbeidsoppgaver som deg. Har du ekstra ansvar du har tatt på deg, verv og eller medlem i råd/utvalg og så videre. Stillingstittelen din kan også ha noe å si i forhold til lønnsøkning, som for eksempel det å gå fra rådgiver til seniorrådgiver. Her er det viktig å finne ut hvilke muligheter du har. Får du et større ansvarsområdet bør dette bli belønnet.

I følge finansforbundet tjener kvinner 18 prosent mindre enn menn i finansbransjen. De skriver at dette er et sammensatt bilde og at det er mange grunner til dette. En av utfordringene er at det er færre kvinner enn menn som søker leder- og spesialstillinger. En annen utfordring som de også trekker frem er at kvinner i permisjon ikke er flinke nok til å kalle inn til lønnssamtale med lederen sin. Finansforbundet tipser om at kvinner bør sette mer makt bak kravet sitt og være med kjepphøye samt kreve flere lønnstrinn.


Finansforbundet har mange gode tips og råd om hvordan du bør gå frem inn i forhandlinger. Her er noen av dem.

  1. Gjør grundig forarbeid, sett deg inn i bedriftens lønnssystem og sjekk lønnskalkulatoren.


  1. Sett deg et mål for hvor høy lønn du ønsker deg. Snakk opp deg selv og forklar hvorfor du bør få høyere lønn.


  1. Sammenlikne deg gjerne med andre, men ikke snakk ned kollegaen din.Her er lønnstabellen til finansforbundet som viser de forskjellige trinnene: https://www.finansforbundet.no/lonn/lonnsregulativet/

En lønnstabell viser de forskjellige trinnene til lønn. Finn lønnsslippen din eller hør med arbeidsleder hvor du ligger i dag. På denne måten kan du finne ut hva du selv forventer å gå opp i lønn før du går inn i en lønnssamtale.


Hvis jobben din ikke har en tariffavtale og dere ikke har tillitsvalgte på arbeidsplassen din, er lønnssamtaler mellom deg og arbeidsgiver viktig for lønnsutviklingen din. Før samtalen bør du skaffe deg oversikt over hvordan sammenlignbare stillinger i bedriften er lønnet, og sjekk gjerne SSBs lønnsstatistikk for å se hvordan samme type stillinger lønnes i følge Handel og Kontor.


Som jeg nevnte tidligere skal du alltid snakke deg selv oppover. Dette kan være ubehagelig for mange, men prøv å legg igjen følelsene dine utenfor møterommet. Et tips jeg har hørt som kan hjelpe med emosjonene og fremstå mer selvsikkert er å si det du vil ha og deretter være stille. Dette kan høres både vanskelig og ekkelt ut, men snakker du for mye kan poenget ditt drukne i begrunnelser og det kan høres ut som om du prøver å overbevise deg selv. Sannsynligheten for at du mister tråden er også større. Ikke still mer enn et spørsmål om gangen. Da gir du sjefen muligheten til å bare svare deg på et. La heller sjefen stille deg spørsmål og vær forberedt på å utdype svarene dine. Gjør det lett for sjefen å si ja ved å stille realistiske, rettferdige krav som du kan støtte opp med data og begrunnelser. Vis til utviklingen og initiativer du har tatt.


Skulle det være slik at sjefen ikke gir deg noen lønnstrinn dette året er det viktig at du spør om hvorfor du ikke fikk det, hva kan du jobbe videre med fremover og hva kan du bli bedre på. Dette har du krav til å vite og dette kan du bruke for å kartlegge veien fram til neste lønnsforhandling.


Se også innlegget til Rebecca angående lønn.


Lykke til!

116 views0 comments

Recent Posts

See All